Onderzoek & advies

VTA-methodiek en nader onderzoek. Say what?

Is er verminderde groei? Merk je aantastingen of gebreken op aan jouw boom? Of is er een verandering in of nabij de boomgroeiplaats?

Dan is een boomonderzoek zeker op zijn plaats.

Alles start met onze ogen. Een visuele boomveiligheidscontrole (ook wel VTA of Visual Tree Assessment genaamd) vertelt ons al heel veel en is de eerste methode die we toepassen bij ons onderzoek.

Maar weten we daarmee alles om een gepast advies te geven? Niet altijd.

Soms is nader onderzoek nodig om zeker te zijn van onze conclusies. Zo vertelt een trekproef ons meer over de stabiliteit en laat een tomografie ons kijken in de boom.

Natuurlijk zijn we er graag eerder bij met ons advies.

Zijn er bepaalde werken gepland zoals het opnieuw aanleggen van jouw tuin, de bouw van een tuinhuis, graafwerken voor nutleidingen of aanleg van een tuinpad? Dan stellen wij samen met jou een gepast boombeschermplan op zodat op een gecontroleerde en boomvriendelijke manier de werken kunnen worden aangevat.

En tot slot kunnen wij al onze bevindingen bundelen in een overzichtelijk adviesrapport. Dat stelt jou als boomeigenaar en goede huisvader van de boom in staat om de juiste beheersmaatregelen te nemen.