Enkele realisaties

Op deze pagina zetten we een aantal realisaties in de kijker.

Onze laatste projecten vind je terug op onze Facebook en Instagram pagina’s!

Groeiplaatsverbetering bij een zomereik

We werden opgeroepen om een boomveiligheidscontrole uit te voeren bij een zomereik die staat in de tuin van een nieuwbouwwoonst.
Wel, eigenlijk kwam de vraag van de klanten als volgt binnen: we hebben een eik in onze nieuwe tuin die er niet zo goed bij staat. Kan deze gesnoeid of ingekort worden? Is het mogelijk om eens te komen kijken?

De kersverse eigenaars merkten tijdens de bouw van hun woonst op dat de boom er minder levendig bij stond. Er was ook wat groter dood hout in de boom aanwezig.

We gingen ter plaatse een kijkje nemen.

De zomereik werd tijdens de bouwwerken minimaal beschermd. Enkele nadarhekkens rond de stam zouden voldoende bescherming moeten bieden. Niets is echter minder waar.

Met de boomgroeiplaats (wortelzone) van de boom werd absoluut geen rekening gehouden. Bouwgrond werd aangevoerd tot bij de stam en zware machines hadden veelvuldig over de wortelzone gereden.

De aangevoerde grond zorgde voor een te beperkte vocht, voedsel- en zuurstofopname. De bodem was sterk verdicht (door de zware machines) en wortelschade werd waargenomen. We merkten dan ook bij ons onderzoek een boom in verminderde conditie op.

De start van onze interventie.

Vooreerst diende alle aangevoerde grond te worden verwijderd. Op de foto’s is goed te zien hoeveel de grond werd opgehoogd en hoeveel grond er dus diende afgegraven te worden om tot bij het wortelgestel van de boom te komen.

Na het nodige graafwerk werd de bodemverdichting aangepakt met hoge luchtdruk. Samen met Kris van De Bomeniers werd de wortelzone oppervlakkig losgeblazen. Ook werd op verschillende dieptes (tot 1m) de bodem gebroken (geploft). Deze bewerkingen geven het wortelgestel van de boom de kans om te ademen, te groeien en dus de nodige voedingsstoffen en vocht op te nemen.

Om de boom te revitaliseren en de nodige humificatieprocessen te ondersteunen werd gerijpte compost toegevoegd en ingeblazen. Ook werd een leger van regenwormen (+/- 10kg) losgelaten in de wortelzone. Op die manier geven we de boom extra voeding en zorgen we voor een duurzame luchtige bodem. Tot slot werd de groeiplaats afgedekt met een laag houtsnippers.

Uit veiligheidsoverwegingen werd het grote dode hout teruggesnoeid.

Ons werk en advies gaven de klanten het nodige inzicht. Hun zomereik verdiende een waardevolle plaats in de tuin.

Enkele weken later ontving ik van de klanten nog enkele foto’s. Ze waren gestart met de bouw van een zitkuil. Op boomvriendelijke manier werden houten keermuren gebouwd.

Hun boom wordt hun moment van rust in de tuin en wordt voortaan bewonderd en met liefde behandeld.

We wensen deze zomereik nog een lang leven toe!

Snoeien is een kunst

Zoals reeds beschreven bij onze diensten is snoeien niet zomaar het verwijderen van enkele takken of bomen een kopje kleiner maken.

We voeren snoeiwerk uit om diverse, voornamelijk menselijke redenen.

De foto’s zijn dan ook slechts een heel beperkte selectie van het snoeiwerk die wij al hebben uitgevoerd.

We creëerden meer licht in de tuin door de kruinen van verschillende bomen uit te lichten. Of we voeren een onderhoudssnoei uit om het gewicht te reduceren en topzware takken minder zwaar te maken.

Met onze snoeiwerken trachten we de impact op de bomen tot een minimum te herleiden en de wensen van de klant zo goed als mogelijk in te vullen. De boom staat voor ons centraal.

Het geeft ons dan ook een voldaan gevoel als we een klant kunnen overtuigen om een boom te snoeien in plaats van te verwijderen. Je zou verbaasd kunnen staan van het resultaat.

Ontmantelen van een beuk

We werden opgebeld door zorgbedrijf i-mens. Op één van hun kinderdagverblijfsites stond een mooie 75-jaar oude beuk. Een medewerker had verschillende grote paddenstoelen waargenomen aan de stamvoet van de boom.

Bij aankomst was al snel duidelijk dat de vruchtlichamen van de paddenstoel deze waren van de Reuzenzwam, een parasitaire schimmel die voornamelijk witrot veroorzaakt. Het witrot manifesteert zich bij het wortelgestel van de boom met name op de onderzijde van de wortels. Dit maakt de boom op termijn gevoelig voor windworp.

Het is belangrijk om mee te geven dat de aanwezigheid van de parasitaire schimmel niet de hoofdoorzaak is van de toestand waarin de boom zich bevond. Enkele jaren geleden werd tot vlak bij de stamvoet een nieuw gebouw geplaatst. Zoals te zien op de foto’s werd een pad tot vlak naast de stam aangelegd. De door de bouwwerken aangerichte wortelschade was dus een toegangspoort voor de schimmel om zich te manifesteren.

We onderwierpen de boom aan een uitvoering onderzoek. Op basis van onze bevindingen werd een gedetailleerd adviesrapport opgemaakt voor de klant.

De kernconclusie van ons rapport was dat we een nader onderzoek wilden verrichten bij deze beeldbepalende boom. Een trekproef zou namelijk uitsluitsel geven of het aanwezige wortelrot reeds in die mate aanwezig was dat de boom een acuut gevaar vormt voor de directe omgeving.

Na veelvuldig overleg met de klant en na goedkeuring van de gemeente werd er uiteindelijk voor gekozen om de beuk te verwijderen.

We schoten onze touwen in de boom en trokken onze klimgordels aan.

Omwille van de beperkte ruimte en omliggende structuren werd de beuk op veilige en gecontroleerde manier stuk voor stuk afgebroken (ontmanteld of gedemonteerd).

We zouden het zonde hebben gevonden om deze boom zo maar tot brandhout te verzagen.

Een groot deel van de stam kreeg een tweede leven. Samen met de Houtsmid werd het stamdeel verzaagd tot prachtige planken.

Ter nagedachtenis aan de boom werd van de stronk een heuse troon gemaakt. Zo kunnen de kinderen van het kinderdagverblijf hier nog lang van genieten.